PROFESJONALIZM

ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA

Adwokat Bielsko Biała – Agnieszka Jafernik

Witam Państwa na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej.

Kancelaria adwokacka adwokat Agnieszki Jafernik to kancelaria indywidualna świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych.

Siedziba Kancelarii adwokackiej znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała. Adwokat Agnieszka Jafernik oferuje pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych na terenie Bielska-Białej oraz dla klientów z pobliskich miejscowości.

Kancelaria adwokacka oferuje kompleksowe usługi prawne świadczone w ramach tzw. praktyki ogólnej – sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego.

Moim priorytetem jest traktowanie każdej sprawy indywidualnie, z zaangażowaniem oraz dbałością o interesy klienta. Kancelaria adwokacka gwarantuje rzetelne oraz fachowe podejście do każdej powierzonej sprawy. Forma udzielonej pomocy prawnej dostosowana jest zawsze do potrzeb oraz oczekiwań klienta.

Podstawowym założeniem kancelarii jest oferowanie klientom najkorzystniejszych rozwiązań ich problemów prawnych, uwzględniając stan faktyczny oraz stan prawny konkretnej sprawy.

Kancelaria adwokacka zapewnia profesjonalizm świadczonych usług adwokackich, dyskrecję oraz pełne zaangażowanie.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną oraz do umówienia się na spotkanie w siedzibie kancelarii adwokackiej celem wyjaśnienia szczegółów ewentualnej współpracy oraz ustalenia satysfakcjonujących dla obu stron warunków umowy.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z pozostałymi informacjami dotyczącymi prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w następujących formach:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych;
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych;
 • reprezentacja klientów przed sądami oraz organami państwowymi,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów,

Pomoc prawa świadczona jest na każdym etapie postępowania.

Usługi prawnicze obejmują sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego.

O kancelarii

Obecnie świadczy pomoc prawną w ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej w miejscowości Bielsko-Biała.

Adwokat Agnieszka Jafernik w 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterskiej broniła w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Drozda.

 
 

W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej pod patronatem adw. Jolanty Seredyńskiej-Słota, a następnie adw. Marka Krupskiego. W trakcie aplikacji adwokackiej zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe, pracując na rzecz kilku kancelarii w Bielsku-Białej, w szczególności sporządzając projekty pism procesowych oraz reprezentując klientów indywidualnych przez sądami. Uczestniczyła w udzielaniu porad prawnych w ramach Bezpłatnych Dni Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 
 

W 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Zakres usług

Adwokat Agnieszka Jafernik świadczy pomoc prawną w szczególności w następujących rodzajach spraw:
Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń prawa własności
 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia
 • sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego, wykonanie zapisu
Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację
 • sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym o ustalenie pochodzenia dziecka, wykonywanie władzy rodzicielskiej, alimenty
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, sprawy o podział majątku wspólnego
Prawo karne

 • sprawy z zakresu prawa karnego
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego
Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do WSA oraz reprezentacja przed sądem
 •  sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA i reprezentacja przed sądem
 • sporządzanie skarg do SKO
Prawo pracy

 • sprawy o mobbing i odszkodowanie
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • sprawy dotyczące wypadków przy pracy